jueves, 2 de mayo de 2013

CONCURSO LITERARIOORGANIZA: Equipo de Dinamización Lingüística.

OBXECTIVOS:
  1. Fomentar o uso do galego na escrita.
  2. Valorar a expesividade literaria da lingua galega.
  3. Estimular a inventiva e a exopresión escrita do alumnado.

DESTINATARIOS: alumnos/as de Educación Primaria.

CATEGORÍAS: tres (unha por ciclo)

NORMAS DE PRESENTACIÓN:
  1. Os escritos serán en lingua galega.
  2. O señero e a extensión serán libres.
  3. Poderanse presentar escritos a mano u co ordenador.
  4. Entregaranse en folio tamaño A4.
  5. Nas obras presentadas debe constar o curso, pero nono o Nome do/a autor/a, Cada tit@r numerará os escritos presentados no seu curso e só él/ela saberá a quen corresponde cada número asignado.
  6. Cada titor/a entregará as obras presentadas ao coordinador do E.D.L.
  7. O prazo de presentación finaliza o 31 de maio.

XURADO: Estará integrado polos membros do E.D.L.
PREMIOS: Concederase un por cada ciclo e entregarase un dipoloma aos participantes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario